Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs

Welkom op de site van Samenwerkingsschool Oostermoer.

Laatste nieuws / Agenda   

 • vanaf 1 april 2017 maakt onze school deel uit van de Stichting PrimAH
 • de zomervakantie duurt van vrijdagmiddag 21 juli t/m zondag 1 september
 • op dinsdag 12 september gaan de kinderen van groep 5 en 6 naar de bibliotheek in Annen voor een bezoek van de schrijfster Corien Oranje
 • op donderdag 21 september gaan de groepen 7 en 8 in het kader van de Kunstschooldagen de hele dag naar podium Zuidhaege en de Nieuwe Kolk in Assen voor workshops en de theatervoorstelling Monsters van Dudapaiva Comgny. Vervoer per bus wordt geregeld.
 • op de dinsdagen 26 september en 3 oktober krijgen de groepen 5 en 6 op school kunstlessen media/taal met als thema Griezelen
 • de Kinderboekenweek is dit schooljaar van woensdag 4 t/m vrijdag 13 oktober 2017
 • toont uw kind veel interesse in en talent voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur, bijv. muziek, beeldende kunst,toneelspel, dans, maar heeft u moeite om de lessen en verdere benodigdheden te betalen? Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk ook buiten schooltijd mee te kunnen doen aan lessen kunstbeoefening. Aanvragen kunnen worden ingediend via Sociaal team gemeente Aa en Hunze, e-mail sociaalteam@aaenhunze.nl, tel. (0592) 26 34 68, of via onze intermediairs, juf Pia (e-mail pia@swsoostermoer.nl) of juf Gea (e-mail gea@swsoostermoer.nl). Kijk ook op de pagina Cultuureducatie  

 • de Vreedzame School is onze werkwijze voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onder het tabblad 'Onderwijs' vindt u meer informatie over de Vreedzame School 

 • Er wordt soms geparkeerd aan de bovenbouwkant (de beek-kant). De omwonenden hebben daar last van. Er kan geparkeerd worden aan de Boerendijk of op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
   
 • heeft u foto's gemaakt van een activiteit van de school en wilt u deze delen met de andere ouders? Als u het even meldt bij meester Vogelvanger, juf Gea of bij Alinda Prins, dan zorgen wij dat ze op de website worden geplaatst.