Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs
Welkom op de site van Samenwerkingsschool Oostermoer.

Laatste nieuws / Agenda   

 • klik hier voor het Jaarverslag 2015 van het bestuur van de Samenwerkingsschool Oostermoer
 • de lessen van de Vreedzame School beginnen weer op 1 september met Blok 1: 'We horen bij elkaar'; over groepsvorming.
 • Informatiebijeenkomsten voor de ouders van de verschillende groepen:
Datum Groep Tijd

dinsdag 6 september 2016

4.B en 5 19.00 uur

woensdag 7 september 2016

3 en 4.A 19.00 uur

maandag 12 september 2016

7 en 8 19.00 uur

dinsdag 13 september 2016

6 19.00 uur

dinsdag 13 september 2016

1 en 2 20.00 uur

 

 • de leerlingen van groep 4 krijgen in het volgende schooljaar op de vrijdagochtend 30 lessen Algemene Muzikale Vorming - Klasse!Muziek - van meester Pieter de Jong van het ICO. Deze lessen beginnen op vrijdagochtend 16 september.
 • op maandagmiddag 19 september gaan de groepen 3 en 4 naar Gasselternijveen voor de voorstelling 'Oma, mag ik mijn pop terug?' van Theater Gnaffel
 • op maandag 23 en maandag 30 september zijn er voor de groepen 3 en 4 theaterlessen op school met het thema 'Oma, mag ik mijn pop terug?'. Deze lessen spelen in op het thema van de Kinderboekenweek: 'Voor altijd jong!', over Opa's en Oma's.
 • op maandag 26 september begint blok 2 van de Vreedzame School: 'We lossen conflicten zelf op': over conflicthantering
 • op dinsdag 27 september van 15.30 tot 16.30 is er een inloopspreekuur. U kunt hier terecht voor een kort gesprek met de leerkracht.
 • op woensdag 28 september wordt er weer oud papier opgehaald
 • op de dinsdagen 4 oktober en 11 oktober zijn er voor groep 1 en 2 theaterlessen op school rond 'Oma's kastje' en het thema van de Kinderboekenweek: 'Voor altijd jong!', over Opa's en Oma's.
 • de Kinderboekenweek start op woensdag 5 oktober en duurt tot en met vrijdag 14 oktober 2016
 • op donderdag 13 oktober is er voor groep 1 en 2 de voorstelling 'Toen en toen' in Eexterveen
 • op 6 oktober en 17 november zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag van het team
 • de Herfstvakantie duurt van 17 oktober t/m 21 oktober 2016
 • op woensdag 26 oktober is er voor leerlingen van groep 8 de Ubbo Xperience in Winschoten
 • op 28 en 29 november zijn oudergesprekken
 • toont uw kind veel interesse in en talent voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur, bijv. muziek, beeldende kunst,toneelspel, dans, maar heeft u moeite om de lessen en verdere benodigdheden te betalen? Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk ook buiten schooltijd mee te kunnen doen aan lessen kunstbeoefening. Aanvragen kunnen worden ingediend via onze intermediairs, juf Pia of juf Gea. Kijk ook op de pagina Cultuureducatie  

 • de Vreedzame School is onze werkwijze voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onder het tabblad 'Onderwijs' vindt u meer informatie over de Vreedzame School 

 • Er wordt soms geparkeerd aan de bovenbouwkant (de beek-kant). De omwonenden hebben daar last van. Er kan geparkeerd worden aan de Boerendijk of op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
 • heeft u foto's gemaakt van een activiteit van de school en wilt u deze delen met de andere ouders? Als u het even meldt bij meester Vogelvanger, juf Gea of bij Alinda Prins, dan zorgen wij dat ze op de website worden geplaatst.
 • Voor het huiswerk van uw kind kunt u hier klikken

 

Meer activiteiten vindt u hier .

Voor onze schooljaarkalender met alle activiteiten die voor dit schooljaar bekend zijn klikt u hier.