Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs

Welkom op de site van Samenwerkingsschool Oostermoer.

Laatste nieuws / Agenda   

 • de hal van het gemeentehuis in Gieten hangt vol met kleurrijke werkstukken van leerlingen van SWS Oostermoer en CDS 't Kompas uit Gasselternijveen. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Zie hier de uitnodiging.
 • vanaf 1 april 2017 maakt onze school deel uit van de Stichting PrimAH
 • ook voor het voorjaar heeft Gineke Hovinga weer prachtige versieringen gemaakt voor de hal. Hartelijk dank daarvoor!
 • Kunstkids: de buitenschoolse danslessen voor kinderen van groep 1 t/m 4 zijn inmiddels begonnen. Voor de lessen drukwerktechnieken voor groep 5 t/m 8 zijn helaas niet voldoende aanmeldingen binnengekomen.
 • van 6 t/m 23 juni zijn er toetsweken
 • op dinsdag 20 juni gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar Geert Teis voor het Pieter Roelfs Jeugdconcert.
 • van woensdag 28 t/m vrijdag 30 juni gaan de leerlingen van groep 7 en 8 op schoolkamp
 • op dinsdag 4 juli gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis
 • de leerlingen zijn op woensdag 5 juli vrij omdat het team dan het nieuwe schooljaar gaat plannen
 • de rapporten gaan op donderdag 6 juli mee naar huis
 • op maandag 10 en dinsdag 11 juli zijn er oudergesprekken
 • op woensdag 19 juli wordt er oud papier opgehaald door het team, OR en MR
 • op donderdag 20 juli neemt groep 8 met o.a. een musical afscheid van van onze school. Zij krijgen op die dag ook hun rapporten mee.
 • vrijdag 21 juli is de laatste dag van het schooljaar. Alle kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij
 • de zomervakantie duurt van vrijdagmiddag 21 juli t/m zondag 1 september
 • klik hier voor het Jaarverslag 2015 van het bestuur van de Samenwerkingsschool Oostermoer
 • toont uw kind veel interesse in en talent voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur, bijv. muziek, beeldende kunst,toneelspel, dans, maar heeft u moeite om de lessen en verdere benodigdheden te betalen? Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk ook buiten schooltijd mee te kunnen doen aan lessen kunstbeoefening. Aanvragen kunnen worden ingediend via Sociaal team gemeente Aa en Hunze, e-mail sociaalteam@aaenhunze.nl, tel. (0592) 26 34 68, of via onze intermediairs, juf Pia (e-mail pia@swsoostermoer.nl) of juf Gea (e-mail gea@swsoostermoer.nl). Kijk ook op de pagina Cultuureducatie  
 • dVreedzame School is onze werkwijze voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onder het tabblad 'Onderwijs' vindt u meer informatie over de Vreedzame School 

 • Er wordt soms geparkeerd aan de bovenbouwkant (de beek-kant). De omwonenden hebben daar last van. Er kan geparkeerd worden aan de Boerendijk of op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
 • heeft u foto's gemaakt van een activiteit van de school en wilt u deze delen met de andere ouders? Als u het even meldt bij meester Vogelvanger, juf Gea of bij Alinda Prins, dan zorgen wij dat ze op de website worden geplaatst.