Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs

Welkom op de site van Samenwerkingsschool Oostermoer.

Laatste nieuws / Agenda   

 • vanaf 1 april 2017 maakt onze school deel uit van de Stichting PrimAH
 • ook voor het voorjaar heeft Dineke Hovinga weer prachtige versieringen gemaakt voor de hal. Hartelijk dank daarvoor!
 • op maandag 27 maart, vrijdag 31 maart, vrijdag 7 april en maandag 8 mei krijgen de leerlingen van groep 6 muzieklessen met als thema blaasmuziek in het kader van het project Windkracht 6.
 • Kunstkids: na een kennismakingsles op school (voor groep 1 t/m 4 op 10 april en voor groep 5 t/m 8 op 11 april) worden er in mei en juni na schooltijd 4 danslessen voor groep 1 t/m 4 en 4 lessen druktechnieken voor groep 5 t/m 8 aangeboden voor slechts € 10,--. De lessen worden in de school of het Dorpshuis gegeven door docenten van het ICO. Een folder wordt nog uitgereikt. De buitenschoolse lessen druktechniek voor groep 6 t/m 8 beginnen op dinsdag 9 mei  en de danslessen voor groep 1 t/m 4 beginnen op 11 mei.
 • op 3 april beginnen we met blok van de Vreedzame School: 'We zijn allemaal anders' - over diversiteit
 • op Goede Vrijdag 14 april en 2e Paasdag 17 april zijn de kinderen vrij
 • de Cito-eindtoets voor groep 8 wordt op 18, 19 en 20 april afgenomen
 • op 19 april vanaf 18.30 wordt er weer oud papier opgehaald
 • op vrijdag 21 april is de trouwdag van juf Birgit van groep 4/5
 • de meivakantie duurt van maandag 24 april t/m vrijdag 28 april
 • in mei is er voor de groepen 3 en 4 een erfgoedproject rond het Kleine Kerkje.
 • op vrijdag 5 mei zijn de leerlingen vrij i.v.m. Bevrijdingsdag
 • op vrijdag 12 mei is de jaarlijkse Voorjaarsmarkt.
 • de Run van Gieten is dit jaar gepland op zaterdag 13 mei. Hier vindt u het opgaveformulier.
 • op dinsdagavond 16 mei van 19.00 tot ong. 19.30 uur in de gymzaal een presentatie in het kader van het muziekproject Windkracht 6. Tijdens 4 muzieklessen  maakten de leerlingen van groep 6 kennis met harmonie en blaasmuziek. Ook muziekvereniging Togido zal hieraan meewerken, met meester Pieter. De hele school is welkom, en de kinderen van groep 6 zullen een hoofdrol spelen.
 • de schoolzwemwedstrijden in het zwembad van Gieten vinden dit jaar plaats op woensdagmiddag 17 mei. Opgave voor 5 mei a.s.. Hier vindt u het opgaveformulier
 • op donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn de kinderen vrij (Hemelvaartsdag)
 • de leerlingen van groep 4 krijgen in dit schooljaar op de vrijdagochtend 30 lessen Algemene Muzikale Vorming - Klasse!Muziek - van meester Pieter de Jong van het ICO.
 • klik hier voor het Jaarverslag 2015 van het bestuur van de Samenwerkingsschool Oostermoer
 • toont uw kind veel interesse in en talent voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur, bijv. muziek, beeldende kunst,toneelspel, dans, maar heeft u moeite om de lessen en verdere benodigdheden te betalen? Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk ook buiten schooltijd mee te kunnen doen aan lessen kunstbeoefening. Aanvragen kunnen worden ingediend via onze intermediairs, juf Pia of juf Gea. Kijk ook op de pagina Cultuureducatie  
 • de Vreedzame School is onze werkwijze voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onder het tabblad 'Onderwijs' vindt u meer informatie over de Vreedzame School 

 • Er wordt soms geparkeerd aan de bovenbouwkant (de beek-kant). De omwonenden hebben daar last van. Er kan geparkeerd worden aan de Boerendijk of op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
 • heeft u foto's gemaakt van een activiteit van de school en wilt u deze delen met de andere ouders? Als u het even meldt bij meester Vogelvanger, juf Gea of bij Alinda Prins, dan zorgen wij dat ze op de website worden geplaatst.

 

Voor onze schooljaarkalender met alle activiteiten die voor dit schooljaar bekend zijn klikt u hier.