Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs
Welkom op de site van Samenwerkingsschool Oostermoer.

Laatste nieuws / Agenda   

 • klik hier voor het Jaarverslag 2015 van het bestuur van de Samenwerkingsschool Oostermoer
 • de leerlingen van groep 4 krijgen in het volgende schooljaar op de vrijdagochtend 30 lessen Algemene Muzikale Vorming - Klasse!Muziek - van meester Pieter de Jong van het ICO. Deze lessen beginnen op vrijdagochtend 16 september.
 • op maandag 26 september begint blok 2 van de Vreedzame School: 'We lossen conflicten zelf op': over conflicthantering
 • op vrijdag 11 november is het Sint Maarten en gaan de kinderen in en rond de school lopen met hun zelfgemaakte lampion (en natuurlijk lopen ze 's avonds door het dorp)
 • op zaterdag 12 november wordt er weer oud papier opgehaald
 • op 17 november zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag van het team
 • op maandag 21 november beginnen we met blok 3 van de Vreedzame School: 'We hebben oor voor elkaar' - over communicatie
 • op donderdag 24 november worden de rapporten meegegeven
 • op maandag 28 en dinsdag 29 november zijn er oudergesprekken
 • we hopen dat op maandag 5 december Sinterklaas bij ons op bezoek komt
 • toont uw kind veel interesse in en talent voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur, bijv. muziek, beeldende kunst,toneelspel, dans, maar heeft u moeite om de lessen en verdere benodigdheden te betalen? Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk ook buiten schooltijd mee te kunnen doen aan lessen kunstbeoefening. Aanvragen kunnen worden ingediend via onze intermediairs, juf Pia of juf Gea. Kijk ook op de pagina Cultuureducatie  

 • de Vreedzame School is onze werkwijze voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onder het tabblad 'Onderwijs' vindt u meer informatie over de Vreedzame School 

 • Er wordt soms geparkeerd aan de bovenbouwkant (de beek-kant). De omwonenden hebben daar last van. Er kan geparkeerd worden aan de Boerendijk of op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
 • heeft u foto's gemaakt van een activiteit van de school en wilt u deze delen met de andere ouders? Als u het even meldt bij meester Vogelvanger, juf Gea of bij Alinda Prins, dan zorgen wij dat ze op de website worden geplaatst.
 • Voor het huiswerk van uw kind kunt u hier klikken

 

Meer activiteiten vindt u hier .

Voor onze schooljaarkalender met alle activiteiten die voor dit schooljaar bekend zijn klikt u hier.