Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs

Welkom op de site van Samenwerkingsschool Oostermoer.

Laatste nieuws / Agenda   

 • wij wensen iedereen alle goeds voor 2017!
 • de Kerstvakantie duurt van zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017
 • op maandag 9 januari beginnen we aan blok 4 van de Vreedzame School: "We hebben hart voor elkaar'- over gevoelens
 • van 16 januari t/m 10 februari worden er toetsen afgenomen voor het leerlingvolgsysteem
 • op donderdag 19 januari van 15.30 - 16.30 is er weer een inloopspreekuur
 • op maandag 23 januari is er voor groep 7 en 8 in Gasselternijveen een voorstelling met workshop klap- en beatbox met de titel 'Raps & Taps'
 • op woensdag 25 januari zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag van het team
 • op donderdag 26 januari is het Gedichtendag 
 • op zaterdag 28 januari wordt er weer oud papier opgehaald ('s middags vanaf 13.30 uur)
 • op dinsdag 31 januari is er voor groep 5 en 6 een les dichten en op dinsdag 7 februari een les beeldende vorming. Dit staat in het teken van het project 'Poem Express'
 • op dinsdag 28 februari en dinsdag 7 maart zijn er voor groep 7 en 8 slagwerklessen in de school i.v.m. het muziekproject 'Raps & Taps'
 • de leerlingen van groep 4 krijgen in dit schooljaar op de vrijdagochtend 30 lessen Algemene Muzikale Vorming - Klasse!Muziek - van meester Pieter de Jong van het ICO. 
 • ER  IS  EEN   WIJZIGING  IN  DE  OPHAALTIJDEN  OUD PAPIER VAN  DE ZATERDAGEN
   
  In plaats van op de ochtend, wordt het papier op de middag gehaald: Aanvangstijd 13.30 uur. 
     zaterdag 12 november       2016 om    13:30  uur
     zaterdag 17 december       2016 om    13:30  uur        
     zaterdag 28 januari            2017 om    13:30  uur
     zaterdag 11 maart              2017 om    13:30  uur
 
     woensdag 19 april              2017 om    18:30 uur
     woensdag   7 juni               2017 om    18:30 uur
     woensdag 19 juli                2017 om    18:30 uur
     woensdag 13 september   2017 om    18:30 uur

 

Wij moeten, op verzoek van de firma Van den Ende, deze wijziging doorvoeren.

(reorganisatie en aanpassingen binnen het bedrijf, zijn de redenen)
 
 • klik hier voor het Jaarverslag 2015 van het bestuur van de Samenwerkingsschool Oostermoer
 • toont uw kind veel interesse in en talent voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur, bijv. muziek, beeldende kunst,toneelspel, dans, maar heeft u moeite om de lessen en verdere benodigdheden te betalen? Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk ook buiten schooltijd mee te kunnen doen aan lessen kunstbeoefening. Aanvragen kunnen worden ingediend via onze intermediairs, juf Pia of juf Gea. Kijk ook op de pagina Cultuureducatie  

 • de Vreedzame School is onze werkwijze voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onder het tabblad 'Onderwijs' vindt u meer informatie over de Vreedzame School 

 • Er wordt soms geparkeerd aan de bovenbouwkant (de beek-kant). De omwonenden hebben daar last van. Er kan geparkeerd worden aan de Boerendijk of op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
 • heeft u foto's gemaakt van een activiteit van de school en wilt u deze delen met de andere ouders? Als u het even meldt bij meester Vogelvanger, juf Gea of bij Alinda Prins, dan zorgen wij dat ze op de website worden geplaatst.

 

Voor onze schooljaarkalender met alle activiteiten die voor dit schooljaar bekend zijn klikt u hier.