Samenwerkingsschool Oostermoer

school voor Daltononderwijs

Welkom op de site van Samenwerkingsschool Oostermoer.

Laatste nieuws / Agenda   

 • op woensdag 1 maart is er in alle groepen voorgelezen in het Drents; een activiteit via het Huus van de Taol. Grietje Blaauw, Henny Doeve, Bé Blaauw, Egbert Huiting en Willem Haandrikman: Hartelijk dank daarvoor!
 • maandag 9 januari beginnen we aan blok 4 van de Vreedzame School: "We hebben hart voor elkaar'- over gevoelens
 • op dinsdag 28 februari en dinsdag 7 maart zijn er voor groep 7 en 8 slagwerklessen in de school i.v.m. het muziekproject 'Raps & Taps'
 • op donderdag 9 maart krijgen de leerlingen hun rapport mee
 • op zaterdag 11 maart vanaf 13.30 uur wordt er oud papier opgehaald
 • op maandag 13 maart en dinsdag 14 maart zijn er korte oudergesprekken
 • op woensdag 15 maart zijn de leerlingen vrij vanwege een regiodag Dalton voor de leerkrachten
 • op maandag 20 maart beginnen we aan blok 5 van de Vreedzame School: 'We dragen allemaal een steentje bij'; over verantwoordelijkheid
 • op dinsdag 21 maart brengen de kinderen van groep 6 in het kader van het erfgoedproject Geessie en Geert een bezoek aan museum 'De Kluis' in Eext
 • op donderdag 23 maart brengen de kinderen van groep 5 een bezoek aan museum 'De Kluis' voor het project Geessie en Geert
 • vrijdag 24 maart gaan de kinderen weer pannenkoeken bakken in het Dorpshuis, want dan is het Nationale Pannenkoekendag
 • op maandag 27 maart, vrijdag 31 maart, vrijdag 7 april en maandag 8 mei krijgen de leerlingen van groep 6 muzieklessen over blaasmuziek in het kader van het project Windkracht 6.
 • Kunstkids: na een kennismakingsles op school worden er in mei en juni na schooltijd 4 danslessen voor groep 1 t/m 4 en 4 lessen druktechnieken voor groep 5 t/m 8 aangeboden voor slechts € 10,--. De lessen worden gegeven door docenten van het ICO. Nadere informatie volgt nog
 • op donderdag 30 maart om 16.00 uur is er in de bibliotheek Gieten de prijsuitreiking van de Poem Express. Emma uit groep 5 en Joost uit groep 6 hebben hierbij een prijs gewonnen en hun werken worden, samen met die van 8 andere prijswinnaars, tentoongesteld in de bibliotheek. De kinderen van groep 5 en 6 hebben gedichten gemaakt en deze verwerkt in een bijpassend zelfgemaakt drukwerk. Deze lessen maakten onderdeel uit van het Cultuurmenu Aa en Hunze.
 • de leerlingen van groep 4 krijgen in dit schooljaar op de vrijdagochtend 30 lessen Algemene Muzikale Vorming - Klasse!Muziek - van meester Pieter de Jong van het ICO. 
 • ER  IS  EEN   WIJZIGING  IN  DE  OPHAALTIJDEN  OUD PAPIER VAN  DE ZATERDAGEN
   
  In plaats van op de ochtend, wordt het papier op de middag gehaald: Aanvangstijd 13.30 uur. 
     zaterdag 12 november       2016 om    13:30  uur
     zaterdag 17 december       2016 om    13:30  uur        
     zaterdag 28 januari            2017 om    13:30  uur
     zaterdag 11 maart              2017 om    13:30  uur
 
     woensdag 19 april              2017 om    18:30 uur
     woensdag   7 juni               2017 om    18:30 uur
     woensdag 19 juli                2017 om    18:30 uur
     woensdag 13 september   2017 om    18:30 uur

Wij moeten, op verzoek van de firma Van den Ende, deze wijziging doorvoeren.

(reorganisatie en aanpassingen binnen het bedrijf, zijn de redenen)
 
 • klik hier voor het Jaarverslag 2015 van het bestuur van de Samenwerkingsschool Oostermoer

 • toont uw kind veel interesse in en talent voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur, bijv. muziek, beeldende kunst,toneelspel, dans, maar heeft u moeite om de lessen en verdere benodigdheden te betalen? Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen mogelijk ook buiten schooltijd mee te kunnen doen aan lessen kunstbeoefening. Aanvragen kunnen worden ingediend via onze intermediairs, juf Pia of juf Gea. Kijk ook op de pagina Cultuureducatie  

 • de Vreedzame School is onze werkwijze voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onder het tabblad 'Onderwijs' vindt u meer informatie over de Vreedzame School 

 • Er wordt soms geparkeerd aan de bovenbouwkant (de beek-kant). De omwonenden hebben daar last van. Er kan geparkeerd worden aan de Boerendijk of op de parkeerplaats voor het Dorpshuis
 • heeft u foto's gemaakt van een activiteit van de school en wilt u deze delen met de andere ouders? Als u het even meldt bij meester Vogelvanger, juf Gea of bij Alinda Prins, dan zorgen wij dat ze op de website worden geplaatst.

 

Voor onze schooljaarkalender met alle activiteiten die voor dit schooljaar bekend zijn klikt u hier.